Tijdens onze cursussen verkopen wij een aantal producten om onze cursisten in staat te stellen

direct met het geleerde aan de slag te gaan. Het betreft producten waar we zelf achter staan

en om die reden mee willen werken. Op verzoek hebben we nu een overzicht op onze site geplaatst.

 

Bestelling vindt plaats via het bestelformulier.

De mogelijkheid bestaat om ná betaling, op afspraak  de producten af te halen.

Tevens is het mogelijk de producten toe te zenden.

tot 10 kg:  € 6,75

tot 30 kg: €12,40