Om deel te nemen aan één van de opleidingstrajecten van IMAS Trainingen is een vooropleiding niet vereist.  Een gezonde dosis leer- en nieuwsgierigheid en de bereidheid tot investering van tijd, passie en inzet zijn de basisvoorwaarden die we stellen aan onze studenten. Onze opleidingstrajecten hebben een MBO Niveau. Gezien de persoonlijke begeleiding is het volgen van een opleiding bij IMAS Trainingen voor de meeste mensen weggelegd. Twijfelt u toch nog, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag samen met u op zoek naar de mogelijkheden in ons opleidingsinstituut of wanneer dat beter past een verwijzing naar één van onze collega opleiders.

Voor alle trajecten geldt dat de verplichte-  en keuze onderdelen van de opleidingen modulair ( per module ) worden gevolgd. Afhankelijk van het gekozen traject geldt een maximale duur varierend van 12 tot 36 maanden. Binnen deze termijn bepaald u, al naar gelang uw agenda het toelaat, zelf het te volgen traject. Wij bieden de diverse modules meerdere malen per jaar aan en proberen zoveel mogelijk af te wisselen op doordeweekse en weekenddagen. U schrijft zich per module in en betaalt ook per module. Geen groot bedrag in één keer.

Tijdens uw opleiding wordt u begeleid door ons vakkundig team van docenten welke allen een jarenlange ervaring hebben in het voeren van hun eigen praktijken en in het doceren van de modules waarin zij gespecialiseerd zijn. Om kwaliteit en aandacht te waarborgen werken wij uitsluitend in kleine groepen van maximaal 8 personen en volgen onze docenten regelmatig (bij)scholingen om hun kennis up to date te houden.

CRKBO_Instelling

IMAS Trainingen is een door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs ( C.R.K.B.O ) erkende onderwijsinstelling. In het C.R.K.B.O worden slechts onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscode van het C.R.K.B.O. De hiervoor gestelde criteria zijn (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding ( N.R.T.O. ) Te weten; zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, en kenbaarheid. Volgens Europese BTW richtijn is IMAS Trainingen, middels deze erkenning, vrijgesteld van BTW

Na inschrijving voor een opleidingstraject ontvangt u een bevestigingsbrief van de door u gekozen opleiding, een factuur voor het inschrijfgeld en een cursusoverzicht.

Na het volgen van alle modules binnen de gestelde termijn kunt u het examen aanvragen. U ontvangt dan van ons een uitnodiging voor het examen en een factuur. Als het examengeld is voldaan, is uw inschrijving voor het examen definitief.

Het examen van de opleidingstrajecten bestaat uit een theoretisch ( multiple choice en open vragen ) en een praktisch gedeelte ( casus afgestemd op uw specifieke opleidingstraject ) gedeelte. We gaan er niet van uit maar mocht u onverhoopt voor 1 van beide of beide onderdelen een onvoldoende behalen dan bestaat de mogelijkheid tot herkansing. In overleg plannen we een datum indien nodig kunt u tussentijds tijd reserveren met 1 of meerdere docenten ( tegen vast tarief ). Zoals gezegd, gaan we er van uit dat de persoonlijke aanpak gedurende uw opleiding, de gemoedelijke sfeer en het beperkt aantal deelnemers ( maximaal 6 ) dat aan een examen deelneemt er voor zorg zal dragen dat we aan het eind van uw opleidingstraject we u, overtuigd van uw kennis en kunde, het diploma mogen overhandigen. Dit betreft een IMAS diplomering. Mocht het echter, in een uitzonderlijk geval, voorkomen dat u toch een deel dient te herkansen dan geven we u in de mail waarin we u de examenuitslag meedelen daarvoor gelijk de mogelijkheden.