Inschrijving:

 • Inschrijven voor cursussen bij IMAS Trainingen kan uitsluitend via het inschrijfformulier op de website.
 • U ontvangt binnen maximaal 5 werkdagen na aanmelding een bevestigingbrief en factuur.
 • Cursusgeld dient voor de aangegeven betalingstermijn te zijn voldaan, bij het niet tijdig voldoen van het verschuldigde bedrag  worden kosten berekend. Bij het blijvend in gebreke blijven wordt de vordering uit handen gegeven aan Credifin incassobureau.
 • IMAS Trainingen behoudt zich het recht voor, een cursus bij onvoldoende inschrijvingen maximaal een week voor aanvang te annuleren. Een passend alternatief zal worden aangeboden. Ook bestaat de mogelijkheid het reeds betaalde cursusgeld binnen 1 week te restitueren.
 • De mogelijkheid tot het betalen in termijnen kan slechts geschieden na goedkeuring van IMAS Trainingen.
 • Na inschrijving voegen wij u toe aan onze lijst van nieuwsbriefontvangers, middels een link in de nieuwsbrief kunt u zich, desgewenst, uitschrijven. Conform de wet AVG leest u in onze privacyverklaring hoe wij uw gegevens verwerken en bewaren.

Annulering:

 • Voor het annuleren tot zes weken voor aanvang van de cursus wordt € 10,00 in rekening gebracht.
 • Annuleert u tussen zes en twee weken voor aanvang, dan betaalt u 50 % van het cursusgeld.
 • Bij annulering binnen twee weken voor de cursus zijn we genoodzaakt het gehele cursusbedrag in rekening te brengen, ook bestaat de mogelijkheid om voor gepaste vervanging te zorgen.
 • Voor in company trainingen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Deze worden per offerte beschreven.
 • Te allen tijde geldt een bedenktermijn van 14 dagen. M.u.v. in company trainingen.

Kortingen

 • Bij inschrijving van een groep van minimaal 6 personen wordt automatisch een korting van 10% gegeven.
 • Deze korting is alleen geldig indien de inschrijving van alle deelnemers gelijktijdig geschiedt, voor dezelfde cursus en dezelfde cursusdatum.

Vrijstelling: 

 • Vrijstelling voor modules van opleidingen is slechts mogelijk na overhandiging van duplicaat van het reeds behaalde certificaat of diploma. Wanneer een opleidingstraject wordt gevolgd kan voor maximaal 25% van het totale opleidingstraject vrijstelling worden verkregen.

Lesmateriaal:

 • Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden.  Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij IMAS Trainingen. Het is niet toegestaan om delen van of het gehele lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze.

Met het inschrijven voor onze cursussen verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.