In deze verklaring geeft IMAS Trainingen aan welke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze verwerken en bewaren. Bij inschrijving voor een cursus, opleiding, deelname aan één van onze studiereizen, het versturen van onze nieuwsbrief ( maximaal 4 x per jaar, zie onze cursusvoorwaarden ) verstrekt u ons uw persoonsgegevens en geeft u toestemming voor het verwerken hiervan en gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Geboorte datum
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Massage ervaring

Tenzij wettelijk anders van ons verwacht wordt, bewaren we uw gegevens voor zolang als het onderwijstraject daar om vraagt of tenzij u ons verzoekt tot eerdere beëindiging. IMAS Trainingen deelt uw gegevens niet met derden met uitzondering van het verstrekken van deze gegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

IMAS Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U kunt te allen tijde uw gegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt richten aan IMAS Trainingen, info@imastrainingen.nl

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring, indien nodig, te wijzigen. Wij houden u middels onze nieuwsbrief op de hoogte van eventuele wijzigingen. Tevens zal worden aangegeven op deze pagina wanneer een wijziging heeft plaatsgevonden.

(*gewijzigd op 24 mei 2018 )