Shiatsu ( Shi = vinger, Atsu = druk ), deze eeuwenoude, in Japan ontwikkelde, vorm van lichaamswerk is gebasseerd op de holistische Traditionele Chinese Geneeskunst ( TCG ) waar fysieke en mentale klachten gezien worden als een disbalans in de energiehuishouding. Deze energie, de Ki ( in het Chinees Qi ) die o.a. via het meridiaanstelsel over het gehele lichaam wordt verspreidt, kan wanneer de doorstroming verstoord is, in veel gevallen door middel van Shiatsu worden hersteld. Hoewel de letterlijke vertaling van het woord Shiatsu anders doet vermoeden, wordt bij deze vorm van lichaamswerk o.a. ook gewerkt met palmdruk, knedingen, en strekkingen. Een Shiatsubehandeling wordt doorgaans op een futon (matras) gegeven. De toepassingsmogelijkheden van Shiatsu zijn breed en dus bij een veelheid aan klachten inzetbaar. Daarnaast is een Shiatsu behandeling bij uitstek geschikt ter voorkoming van klachten.

Samen met  Jessica Matitaputtij ( o.a. docent Shiatsu Therapie / Shiatsu Therapeut ) hebben wij een opleidingstraject ontwikkelt waarin u stapsgewijs uitgroeit tot een specialist in dit vakgebied. Een belangrijk principe in de al eerder genoemde TCG ook wel TCM genoemd ( Traditional Chinese Medicine ) is de 5 elementenleer. Een cyclisch proces dat aan de hand van de elementen metaal, water, hout,  vuur en aarde o.a. verklaring geeft aan vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld ziekte en gezondheid. Hoe bij verstoring van het ritme van deze fasen, blokkades kunnen ontstaan. Onlosmakelijk verbonden met deze 5 elementen zijn de bovengenoemde meridianen. De 5 elementen dienen gedurende alle modules als leidraad voor de volledige opleiding.

 

Per element zullen de volgende onderdelen behandeld worden die voor dat specifieke element van belang zijn:

 • Kata’s – Houdingen en Posities ( zowel van cliënt als behandelaar )
 • Meridiaanleer
 • Tsubo’s ( specifieke meridiaanpunten )
 • Orgaanklok
 • Behandeltechnieken
 • Diagnose – Hara, Gezicht en Tong
 • Do In ( meridiaanoefeningen )

 

 

 

Inhoud Opleiding:

Zoals ook onze overige opleidingstrajecten bestaat de MBO opleiding tot Specialist Shiatsu Behandelaar uit modules. Deze verplichte modules dienen binnen een tijdsbestek van 36 maanden te worden afgerond. Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan oefenavonden met wisselende thema’s en mogelijkheid tot verdieping en uitwisseling. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

 • Vuurman en Watervrouw, S. Schwitzer  ( ISBN: 906030599X )
 • Meridianen, de kern van de zaak, W. Blokdijk ( ISBN: 9789081969802 )
 • Sesam, atlas van de acupunctuur, C.H. Hempen ( ISBN: 9055742902 )
 • Het nieuwe Shiatsuboek, P. Lundberg ( ISBN: 978940: 1301343 )

De afzonderlijke modules mogen worden gevolgd binnen een tijdsbestek van maximaal 48 maanden. Na het behalen van alle benodigde certificaten mag je je opgeven voor het examen. Je betaalt de modules per keer, bij inschrijving voor de opleiding wordt € 25,00 aan kosten in rekening gebracht en de examenkosten bedragen € 75,00.

Mocht je na het lezen van bovenstaande informatie je willen opgeven voor deze opleiding, maak dan gebruik van het opleidingsinschrijfformulier. Alvast hartelijk dank en welkom bij IMAS Trainingen